Změna č.1B územního plánu

Středa, 11 Říjen 2017 21:24
Tisk

Změna č.1B územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 9.10.2017 opatřením obecné povahy č. 1/2017. Změna nabyde účinnosti dne 26.10.2017. Změna se týká jedné lokality - plochy pro kompostárnu, která je v územním plánu nově vymezena jako plocha Technické vybavenosti - kompostárna (OTK). Původně byly pozemky zařazeny v Plochách polních, jejich součástí bylo polní hnojiště.

Dokumenty ke změně:

Změna UP 1B opatření obecné povahy

Změna UP 1B textová část

Změna UP 1B grafická část

Změna UP 1B odůvodnění