Změna č.1B územního plánu

Tisk PDF

Změna č.1B územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 9.10.2017 opatřením obecné povahy č. 1/2017. Změna nabyde účinnosti dne 26.10.2017. Změna se týká jedné lokality - plochy pro kompostárnu, která je v územním plánu nově vymezena jako plocha Technické vybavenosti - kompostárna (OTK). Původně byly pozemky zařazeny v Plochách polních, jejich součástí bylo polní hnojiště.

Dokumenty ke změně:

 
/div