Změna č.2 územního plánu - aktualizace

Pátek, 21 Říjen 2016 15:31
Tisk

Návrh Změny č.2 územního plánu města Unhoště je nyní zpracován. Dokumenty k návrhu Změny č.2 k projednání jsou na odkazech níže.

Připomínky je možno podávat u pořizovatele do 1.12.2016, (viz oznámení na úřední desce)

http://unhost.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1979

Dokumenty k návrhu změn č. 2 ÚP:

Zpráva o uplatňování UP 2015 -zadání Z2

Návrh změny č.2 UP - textová část

Návrh změny č.2 UP - odůvodnění

Návrh změny č.2 UP - základní členění

Návrh změny č.2 UP - hlavní výkres

Návrh změny č.2 UP - výkres VPS

Návrh změny č.2 UP - výkres koord.

Návrh změny č.2 UP - výkres ZPF