Unhošťské listy

Tisk PDF

Informační zpravodaj MěÚ Unhošť

vychází 1x měsíčně nákladem cca 1900 ks. Do domácností v Unhošti je distribuován zdarma. Cena pro ostatní je 4,- Kč.

Aktuální číslo:

 

 

Redakční rada

Lucie Chvojková 

Jakub Neumann

Jan Šebek

Natálie Švarcová

 


Příspěvky, připomínky či požadavky na inzerci můžete zasílat na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo v listinné formě podat osobně v podatelně v budově Městského úřadu v Unhošti.

Při zveřejňování příspěvků platí následující pořadí:

  1. příspěvky z Městského úřadu v Unhošti
  2. příspěvky od redaktorů Unhošťských listů
  3. placená inzerce
  4. placené příspěvky
  5. příspěvky čtenářů
  6. pozvánky na kulturní, společenské a sportovní události
  7. ostatní příspěvky

Uzávěrka je vždy 28. den v měsíci.

Podrobné informace a ceník inzerce naleznete zde:

 
/div