ZŠ Komenského - Studie na dostavbu

Tisk PDF

Představujeme vám studii na dostavbu Základní školy v Komenského ulici Unhošť.

Chtěli bychom touto cestou požádat veřejnost o vyjádření k celkovému konceptu dostavby, získat vaše návrhy a připomínky.

Své názory a připomínky můžete posílat

do 15.5.2016 na emailovou adresu   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  ,

nebo vhodit do schránky umístěné na podatelně městského úřadu a také v obou školních budovách a v mateřské škole. Děkujeme.

 

 

Proč rozšířit základní školu?

Prostory základní školy v současnosti kapacitně pokrývají počty žáků dle norem. Učí se ale v některých učebnách, které nesplňují požadavky na moderní třídu, učebny jsou obvykle zaplněné maximálním počtem 30 či 33 žáků. Prostory pro volný čas a kroužky jsou minimální. Na hodiny tělocviku se žáci v zimě 2x převlékají a přezouvají. Populace v Unhošti a okolí roste a  očekáváme, že tomu bude i nadále. Řešení jsou dvě. Do naší školy by muselo chodit méně žáků, museli bychom omezit přístup žákům s okolních obcí, pokud by to bylo vůbec možné a pokud bychom byli přesvědčeni, že je to správné.  Nebo potřebujeme školu přistavět a rozšířit.

Druhá možnost má nespornou výhodu, protože je zároveň příležitostí, jak významně zvýšit kvalitu školy. Kvalitu prostředí, ve kterém se žáci učí. Kvalitu prostředí, ve kterém tráví volný čas. Kvalitu samotné výuky. A také kvalitu občanské vybavenosti města jako celku.

Potenciální získání dotace na rozšíření školy umožní spoustu věcí. Rozšířením školy by měly vzniknout specializované učebny s lepším vybavením. Vzniknou a zlepší se prostory pro sport a volný čas . Chtěli bychom školu, která by nežila jen v době školního vyučování. 

Nové učebny umožní přestat používat ty provizorní, z nichž některé nevyhovují současným standardům. Vzniknou také ale další prostory, které by mohly řešit kapacitní problémy mateřské školky, základní umělecké školy a zájmových spolků a kroužků. Pro tyto účely by bylo také možné postupně uvolnit a využívat prostory škol na Masarykově náměstí.

Primárním úkolem školy bude umožnit kvalitní vzdělávání a osobní rozvoj žáků. Rozšířením školy a zvýšením kvality školního prostředí jistě zvýšíme motivaci kvalitních učitelů učit na naší škole. Ale především motivaci rodičů a žáků neodcházet na jinou školu. Škola přináší do města život.

Rozšíření základní školy je investice do budoucnosti a příštích generací. Investicí, která se mnohokrát vrátí, až budou z naší školy opouštět naše spokojené děti.

 
/div