Melicharovo vlastivědné muzem

Tisk PDF

radniceMelicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a je vydáván vlastivědný časopis Listy z Unhošťska. V budově se nachází Informační centrum města Unhoště.

Adresa

Tř. Dr. Beneše 1
27351 Unhošť

Tel: 312 698 683
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.muzeumunhost.cz

Budoucnost rybníku Bulhar
 

Návštevní hodiny muzea a informačního centra

po., státní svátky: zavřeno
út. - pá.: 9:00-11:00, 13:00-17:00
so. - ne.: 9:00-12

Historie muzea

vystava_1Unhošťské muzeum se řadí mezi instituce místního významu. Jeho počátky jsou spjaté s osobností Františka Melichara. Tehdejší učitel na místní škole zorganizoval v okolních obcích sbírku starožitných předmětů a jiných památek pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala v Praze roku 1895. Když byly předměty po skončení výstavy navráceny, uložil jejich část ve škole a vytvořil tak základ muzejních sbírek. Roku 1912 město vyčlenilo v budově radnice čp. 1 jednu místnost pro jejich vystavení (dnešní Turistické informační centrum). Tím oficiálně vzniklo Městské museum a Melichar se stal prvním správcem jeho sbírek.

vystava_2Na podzim 1939 musela být místnost uvolněna pro potřeby německého zásobovacího oddělení a muzejní sbírky putovaly zčásti do Okresní záložny hospodářské, zčásti do domu jejich tehdejšího správce Jindřicha Wolffa. Po skončení války byly opět nainstalovány, tentokrát ve dvou přízemních třídách chlapecké školy. Expozice byla zpřístupněna koncem října 1946. V této době se již na činnosti muzea podíleli, kromě správce Jindřicha Wolffa, též Václav Šefčík a Jaromír Šmíd . V srpnu 1949 probíhalo s pomocí řady dobrovolníků další velké stěhování, a to do prvního patra budovy bývalé městské spořitelny čp. 104 (dnešní Základní umělecká škola). K otevření nové expozice došlo roku 1951.

V rvystava_3oce 1953 začal při muzeu působit Vlastivědný kroužek. Jeho členové pečovali o muzejní sbírky a rozšiřovali je, začali vydávat časopis Zprávy Melicharova městského musea a dalšími způsoby prováděli osvětu mezi veřejností.

vystava_4Po Jindřichu Wolffovi se dobrovolným správcem stal Václav Šefčík. Poté, co roku 1979 zanechal veškeré veřejné činnosti, hrozilo převedení sbírek do Okresního muzea v Kladně, což by znamenalo zánik unhošťského muzea. K tomu naštěstí nedošlo – město uvolnilo budovu staré radnice čp. 1. Od roku 1981 probíhaly zároveň stavební práce a stěhování sbírek, později jejich odborné ošetření a katalogizace. Mezitím se unhošťské muzeum stalo pobočkou Okresního muzea v Kladně. Oficiální otevření proběhlo v květnu 1986, v rámci oslav dvoustého výročí udělení statutu města městečku Unhošti.

K poslední organizační změně došlo v prosinci 1991, kdy bylo muzeum odděleno od Okresního muzea v Kladně a jeho zřizovatelem se stal Městský úřad v Unhošti.

 
/div