Koncepce rozvoje města Unhošť 01/2016

Středa, 03 Únor 2016 14:13
Tisk

Schváleno:

Komise pro investice, územní plánování a životní prostředí: 12.01.2016

Rada města: dne 18.01.2016 vzala na vědomí a předala k projednání ZM

Zastupitelstvo města: schválilo dne 25.01.2016 usnesením č. ZM 10/2016-13

Více informací - zde